Esthetische behandeling

 De esthetische behandeling van spataders is een aanvulling op de functionele behandeling. Hiermee wordt bedoeld dat het nutteloos is de zichtbare spataders allen te behandelen, zonder rekening te houden met een onderliggende oorzaak. Om deze reden is het van belang om voor een esthetische behandeling van spataders een echo-duplex uit te voeren. Bij onderliggend lijden, dient de oorzaak eerst behandeld te worden (zie functionele behandeling).

Onder esthetische behandeling wordt de behandeling van de kleinste spataders (reticulaire venen, telanchiectasien, spiders) verstaan. De behandeling hiervan kan uit 2 verschillende therapieën bestaan:

Sclerotherapie/foam-sclerose

Bij sclerotherapie/foam-sclerose wordt een flebitisreactie (inflammatoire-, ontstekingsreactie) uitgelokt door het inspuiten van een etsend medicament. Dit etsend medicament kan uit verschillende producten bestaan, maar de meeste ervaring bestaat met
Aetoxysklerol®. Bij klassieke sclerotherapie wordt de vloeibare vorm van Aetoxysklerol® in verschillende concentraties om de kleinste spatadertjes op te spuiten. Dit product zorgt voor een
flebitisreactie (ontstekingsreactie) van het bloedvat waardoor deze uiteindelijke gaat verschrompelen en door het lichaam afgebroken wordt. Omwille van de zwaartekracht bezinkt Aetoxysklerol®, hierdoor is de vloeibare vorm niet ideaal voor grotere venen. Het "dak" van de ader wordt namelijk niet behandeld. Om deze reden
wordt Aetoxysklerol® met lucht vermengd, waardoor schuim ontstaat. Dit schuim bezinkt niet waardoor de volledige wand behandeld wordt.

Inspuiten van Aetoxysklerolschuim

Aetoxysklerol injectie

 

 

 

 

 

 

De meest voorkomende bijwerkingen bestaan uit "matting" en "hyperpigmentatie".

- Matting is het ontstaan van nieuwe fijne telanchiectasiën, in de regio van de eerder behandelde spataders. De meest voorkomende oorzaak is een hogerop liggende insufficiëntie.
- Hyperpigmentatie is een bruinverkleuring van de huid die ontstaat door bloedklontertjes in de kleinste adertjes en de omgeving ervan. Dit gaat spontaan weg over de periode van weken tot maanden.

Andere bijwerkingen zijn:
- bloedklonter in een behandelde ader (bij foam-sclerose)
- allergische reactie op Aetoxysklerol®
- lichtflitsen (scotomen) zien
- migraine aanval

Thermocoagulatie

Met behulp van de thermocoagulatie-behandeling kunnen vaatafwijkingen zoals couperose, en kleine spatadertjes (< 0.9 mm) eenvoudig worden behandeld. De behandeling is gebaseerd op het lokaal opwarmen van het adertje. Door deze opwarming stollen de eiwitten en verdwijnt het adertje. Dit opwarmen gebeurt door middel van een hoogfrequente energiepuls.

Thermocoagulatietoestel

De behandeling zelf is zeer eenvoudig:

  • De patiënt wordt in een comfortable houding geplaatst.
  • Met het naaldje (zeer fijn) wordt precies in het adertje geprikt.
  • Met het voetpedaal wordt een puls geven.
  • De procedure wordt steeds herhaald, waarbij om de 1 à 2 mm wordt geprikt, totdat de betreffende ader of couperose volledig is behandeld .
  • De behandeling neemt ongeveer 15 à 20 minuten in beslag

Na de behandeling resteren er kleine rode verhevenheden, die niet pijnlijk zijn en in de dagen na de behandeling volledig zullen verdwijnen. Het is soms nodig de behandeling te herhalen.

De voordelen van het gebruik van de thermocoagulatie zijn  dat ze zeer efficiënt zijn op de kleinste adertjes die met sclerotherapie niet behandeld kunnen worden, er geen steunkous of verband nodig is en dat ze heel het jaar toepasbaar is, ook in de zomer.