Spataders vormen een vaak voorkomend medisch probleem waarover de meest uiteenlopende verklaringen en therapiën de ronde doen. Daarom willen we op deze website duidelijke informatie geven over spataders, hoe deze gevormd worden en hoe ze behandeld kunnen worden. Wij zijn van mening dan bij de behandeling van spataders er gestreefd dient te worden naar een optimaal functioneel  resultaat (geen symptomen meer) met het best mogelijke  esthetisch resultaat.

Spataders laten behandelen?

Hiervoor stellen we graag onze praktijk in het O.L.V. ziekenhuis te Waregem voor. In onze praktijk proberen we steeds met de beste en nieuwste technieken het gewenste resultaat te bekomen. Daarom ligt in onze praktijk de focus op technieken waarbij geen incisies gemaakt dienen te worden. Ook zijn we van mening dat we een zo vlot mogelijke dienst dienen te verlenen. Dit proberen we te bekomen door de diagnostiek (echografie) te verrichten tijdens de consultatie. Bovendien voeren we het grootste deel van de ingrepen in dagkliniek uit.

Wat zijn spataderen?

De kleinste spataders kunnen slechts het topje van de ijsberg zijn. Hieruit volgt dat er vaak een groter netwerk achter zit. Bijgevolg dient dit zeer nauwkeurig bekeken te worden met gepaste diagnostiek.

Meer informatie

Diagnose en uitwerking

De diagnose van spataderen stellen kan klinisch. Anderzijds is het van belang een goede verdere uitwerking te doen. Met de bedoeling om de goed mogelijke behandeling in te stellen.

Meer informatie

Behandelingen

Spataderen presenteren zich op verschillende manieren. Daarom zijn er ook verschillende behandelingen. Een behandeling op maat is geeft het beste resultaat.

Meer informatie

Informeer bij uw arts

Spataders zijn een complex gegeven waarbij er op verschillende niveau's afwijkingen kunnen zijn. Het is onmogelijk dit in alle detail op deze website te bespreken. Informeer er gerust naar bij uw behandelend arts. Verder zijn er ook een breed gamma aan behandelingen mogelijk, zeker als we kijken naar de laatste evoluties in minimaal invasieve technieken. Ook deze kunnen hier niet in alle detail besproken worden, dit voornamelijk om nog een overzicht te houden. We bespreken hier de meest gebruikte technieken, waarbij het meeste internationale ervaring bestaat.